Disclaimer

Oost West Wonen heeft deze website zorgvuldig samengesteld, Toch kan het voorkomen dat de informatie niet juist, volledig of actueel is. Er kunnen hieraan dan ook geen rechten worden ontleend.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbaar gestelde informatie. Oost West Wonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet -behoorlijk- functioneren van de website.

Onze website biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen, die door derden worden onderhouden. Oost West Wonen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

De informatie op onze website houden wij zo actueel mogelijk en wijzigingen verwerken wij zo snel mogelijk.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en/of foto's op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming van Oost West Wonen.

© 2022 Oost West Wonen.