Steeds nauwere samenwerking

Samen met de woningcorporaties op Goeree-Overflakkee is in 2016 een intentieverklaring opgesteld en ondertekend waarin het besluit is genomen om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren om te bezien of een fusie tot één woningcorporatie een toegevoegde waarde heeft voor de sociale volkshuisvesting op Goeree-Overflakkee. Dat kan gerust een historisch besluit worden genoemd.

Intentieverklaring haalbaarheidsonderzoek fusie

In 2015 heeft FidesWonen een intentieovereenkomst ondertekend om uiterlijk op 1 januari 2019 te fuseren met Beter Wonen Ooltgensplaat (420 VHE) waarvoor FidesWonen, middels een beheerovereenkomst/detachering van medewerkers, de uitvoerende werkzaamheden reeds verricht.

Beide organisaties vloeien al steeds meer in elkaar.

Bij de implementatie van de Woningwet 2015 hebben de vier corporaties op Goeree-Overflakkee nauw samengewerkt. Die samenwerking heeft er in geresulteerd dat de corporaties het verstandig vinden om te laten onderzoeken of het voor de volkshuisvestelijke opgaven, voor onze huurders, voor de grote investeringen waar we voor staan, wenselijk is op termijn als één corporatie verder te gaan. Op 12 december 2016 hebben de corporaties een intentieverklaring ondertekend. In de intentieverklaring is afgesproken nog voor de zomer van 2017 een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar een mogelijke fusie tot één woningcorporatie op Goeree-Overflakkee. De leden van de verenigingen, interne toezichthouders, huurdersorganisaties, gemeente Goeree-Overflakkee  en personeel (Ondernemingsraden) zijn vooraf geconsulteerd en/of geïnformeerd. Inmiddels heeft Vannimwegen het haalbaarheidsonderzoek afgerond en het rapport gepresenteerd aan diverse gremia. De organisaties beraden zich momenteel met hun eigen achterban waarna in oktober 2017 een mogelijk vervolgbesluit wordt genomen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden