Soms ontstaat er irritatie tussen buren of bewoners, bijvoorbeeld door het tijdstip waarop zij het vuilnis buiten zetten. De irritatie kan ook komen door aanhoudende overlast, zoals geluidsoverlast door harde muziek, stank of achterstallig onderhoud. Het is voor alle partijen fijn als onderlinge irritaties of overlast opgelost worden.

Heeft u vragen over overlast? Kijk ook eens op www.overlastvanburen.nlDaar vindt u bijvoorbeeld informatie over wat u zelf kunt doen. Ook de vrijwilligers van Buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee kunnen u helpen. Kijk op hun website www.bbgo.nl voor meer informatie.

Probeer er eerst met elkaar uit te komen

Ga eerst eens bij elkaar langs. Dan kunt u hem of haar uitleggen waar u last van heeft. Misschien is de veroorzaker zich van geen kwaad bewust. Met elkaar praten kan zomaar tot een oplossing leiden.

Komt u er met elkaar niet uit?

Via onderstaand overlastformulier kunt u de overlast bij ons melden. Dan bekijken we met elkaar welke stappen er mogelijk zijn.