Bij een echtscheiding of het beëindigen van geregistreerd partnerschap, mag één van beiden in de woning blijven wonen. U beslist zelf (of de rechter) wie in de woning blijft wonen.

De partner die de woning verlaat moet afstand doen van de woning. U vult daarvoor samen een afstandsverklaring van medehuur in. De opzegtermijn is minimaal 1 maand, gerekend vanaf de ontvangstdatum bij Oost West Wonen. 

U ontvangt van ons een bevestiging van de afstandsverklaring van medehuur. De partner die de woning verlaat is tijdens de opzegtermijn nog steeds verantwoordelijk voor alle rechten en plichten die ontstaan uit de huurovereenkomst.