Een goed onderhouden tuin geeft de woning en de buurt een mooi visitekaartje en een prettige uitstraling. Het zegt ook iets over de leefbaarheid in de buurt.

Met bovenstaande in het achterhoofd vindt Oost West Wonen het belangrijk dat de tuinen van onze huurders goed onderhouden zijn.  Alle informatie over goed en slecht tuinonderhoud en ons beleid over bomen in de tuinen zijn verzameld in onderstaande brochure.

Het lukt niet iedereen om de tuin en de straat te onderhouden.  Om hierbij ondersteuning aan te bieden heeft Oost West Wonen samenwerking gezocht met Rozima Hoveniers.

Bij deze hovenier kunt u een onderhoudsabonnement afsluiten. De hovenier komt 2 keer in het jaar langs voor het onderhouden van de tuin:

  • In het voorjaar (maart, april of mei)
  • In het najaar (september, oktober of november)

Pakket A: In het voor- en najaar de voor- en achtertuin en de daarbij behorende paden onkruidvrij maken.
Pakket B: Tweemaal per jaar het snoeien van de heg, inclusief opruimen snoeiafval