Onze wens is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. Soms zijn daar aanpassingen voor nodig: in de woning of in de woonomgeving. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt deze aanpassingen financieel mogelijk. U dient een aanvraag in bij de gemeente Goeree-Overflakkee.