Oost West Wonen is dé sociale verhuurder op Goeree-Overflakkee. Primair zijn wij er voor mensen die om welke reden dan ook niet in hun eigen huisvesting kunnen voorzien.

Oost West Wonen beschikt over ca 6.500 verhuureenheden verspreid over alle woonkernen van de gemeente Goeree-Overflakkee. 

Visie

Ons toekomstbeeld is dat iedereen een THUIS kan vinden op Goeree-Overflakkee. Wij doen dat primair door het aanbieden van passende huisvesting aan mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien.

Missie

Oost West Wonen biedt mensen die op ons zijn aangewezen een betaalbare, goed onderhouden en duurzame woning aan in een leefbare woonomgeving. We streven daarbij naar een hoge kwaliteit van dienstverlening aan onze klanten en zetten in op een nauwe samenwerking met onze stakeholders.