Als huurder van Oost West Wonen ondertekent u een huurovereenkomst en ontvangt u de algemene huurvoorwaarden. In deze voorwaarden leest u alles over de rechten en plichten rondom het huren van een woning.

Wat verwacht Oost West Wonen van u als huurder? En wat kunt u precies van ons verwachten? In de algemene huurvoorwaarden staat dit precies beschreven. Wilt u de huurvoorwaarden nog eens nalezen? Via onderstaande knop kunt u de algemene huurvoorwaarden downloaden. 

Brochure algemene huurvoorwaarden