Woont u al 2 jaar of langer samen met de huurder, dan kunt u samen het medehuurderschap aanvragen. Hiervoor hebben we het volgende document nodig:

  • Uittreksel inschrijving van de gemeentelijke basisadministratie (BRP) met adreshistorie van de aanvrager. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u eerder medehuurderschap aanvragen. Hiervoor hebben we het volgende nodig:

  •  Kopie van de huwelijksakte of akte van partnerschapsregistratie. 

Als wij uw aanvraag goedkeuren heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. 

U vraagt medehuurderschap aan via de knop hieronder. Het gevraagde document kunt u als bijlage toevoegen.