Inwoning is als u bijvoorbeeld gaat samenwonen of als er iemand om een andere reden bij u intrekt. Geef de naam van de inwoner altijd aan ons door via het formulier hieronder. Wij beoordelen uw aanvraag. In veel gevallen geven wij toestemming. Een inwoner is geen medehuurder en heeft dus geen recht om in de woning te blijven wanneer de huurder vertrekt.

Woont u al 2 jaar of langer samen dan kan er ook medehuurderschap aangevraagd worden, hiervoor is een BRP-uittreksel met adreshistorie benodigd welke bij de gemeente opgevraagd kan worden. Bij medehuurderschap krijgt de medehuurder dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.