Binnen 30 dagen nadat u de sleutels hebt ingeleverd ontvangt u van ons de eindafrekening. In de eindafrekening verrekenen wij eventuele tegoeden met kosten.
Let op! de service- en stookkosten zullen niet verrekend worden op de eindafrekening. Hier zult u op een later moment nog een aparte afrekening voor ontvangen. Dit omdat de exacte kosten achteraf aan ons worden doorgegeven.