Geen objecten gevonden

Alternatieve woonruimte voor de Ouddorpse huismus

Publicatiedatum: 13-01-2022

Woningcorporatie Oost West Wonen wil een appartementencomplex met 16 seniorenappartementen realiseren aan de Dorpsweg in Ouddorp. Daarvoor moet het huidige bedrijfspand worden gesloopt. Voordat een gebouw gesloopt mag worden, moet in het kader van de Wet natuurbescherming een ecologisch onderzoek plaatsvinden. Omdat er tijdens dit onderzoek een nest van de huismus is vastgesteld, moeten er alternatieve nestplaatsen aangeboden worden.

Projectleider Joel Maassen van Oost West Wonen legt uit welke maatregelen er getroffen zijn: “We hebben in de directe omgeving van de Dorpsweg tien nestkasten voor de huismus opgehangen. In de nabijheid van het te slopen pand staat het schoolgebouw van OBS de Westhoek. Dit schoolgebouw leent zich vanwege de ligging prima als locatie voor de nestkastjes. Daarom hebben wij OBS de Westhoek gevraagd hier aan mee te werken. Wij zijn erg blij dat de school daar medewerking aan heeft gegeven.”

Jong geleerd...
Petra ’t Hoen is schoolleider van OBS De Westhoek en legt uit waarom ze ruimte beschikbaar stelt voor het plaatsen van de mussenkastjes: “De huismus is misschien wel de bekendste vogelsoort voor veel kinderen. Het woordje "mus" is niet voor niets één van de eerste woordjes die kinderen in groep 3 leren schrijven. We verwachten dat de diertjes zich snel thuis kunnen voelen op ons schoolplein. Er is veel groen en er leven veel insecten rondom de school. De kinderen zullen de kastjes goed in de gaten houden om te zien of ze zich al genesteld hebben.”

Planning
Het is lastig te voorspellen wanneer de huismus zich definitief vestigt bij De Westhoek. Wanneer de nodige ontheffing en vergunningen zijn ontvangen  kan er gestart worden met de sloop en bouw. De huidige planning is om medio 2022 te starten met het project.

Bijschrift foto: Joel Maassen, Karin Eenhoorn (vertegenwoordiging projectteam Oost West Wonen) en Petra ’t Hoen (schoolleider OBS De Westhoek) bij de mussenkastjes die geplaatst zullen worden rondom de school.

Deel deze pagina