Geen objecten gevonden

Bouw flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen

Publicatiedatum: 28-09-2022

Vanaf eind maart 2022 bieden we onderdak aan ruim 300 Oekraïense vluchtelingen op Goeree-Overflakkee. Dat gebeurt op verschillende locaties op ons eiland, waaronder een grote gemeentelijke opvang op drie locaties in Dirksland. Deze opvang is tijdelijk. Er is binnen een half jaar nieuwe huisvesting voor onze Oekraïense gasten nodig.  

Als sociale woningcorporatie vinden we het belangrijk om deze groep voor een langere periode een (t)huis te kunnen bieden. In samenwerking met gemeente Goeree-Overflakkee hebben we de afgelopen periode de mogelijkheden onderzocht.  Een nieuwe tijdelijke buurt met ongeveer 110 flexwoningen biedt een snel te realiseren oplossing, zonder dat het ten koste gaat van de bestaande woningvoorraad.  

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Goeree-Overflakkee nam gisteren een positief besluit om de plannen definitief uit te werken. Komende weken vindt de besluitvorming bij Oost West Wonen plaats. Gelijktijdig wordt de haalbaarheid van het project verder onderzocht. Het Rijk toetst de plannen op haalbaarheid, maatschappelijk draagvlak en financiële garantstelling. Pas als alle lichten op groen staan, gaat het plan definitief door. Omdat de tijd dringt, worden wel al voorbereidingen getroffen voor de komst van de woningen.     
 
Het plan en de beoogde locatie 
De flexwoningen willen we realiseren aan de Sommelsdijkse Havendijk, tussen de Westhavendijk en de Joost van den Vondellaan. Het gaat om drie soorten woningen, met maximaal twee woonlagen. Daarvoor vragen we een vergunning aan voor vijf jaar. Natuurlijk is er tijdsdruk, maar zorgvuldigheid en kwaliteit zijn voor ons belangrijk. We willen een veilige, fijne buurt creëren. Allereerst voor onze Oekraïense gasten en mogelijk op termijn ook voor andere doelgroepen. 

De eerste woningen willen we al begin 2023 in gebruik nemen  
Dat is heel snel. Daarom wordt er nu begonnen met het gereed maken van de grond en alles klaar te maken voor de komst van de woningen. Die werkzaamheden kunnen voor omwonenden wat (geluids)overlast veroorzaken, al doen we ons best om dit tot een minimum te beperken. Bij voorbaat bieden we hiervoor onze excuses aan. De woningen worden voor ons gemaakt in de fabriek. Plaatsing daarvan kan heel snel.  

We vertellen u graag meer over de nieuwe tijdelijk buurt en de bewoners  
Op dinsdagavond 4 oktober van 19.00 tot 21.00 uur is er een inloopavond in het Diekhuus te Middelharnis. Deze inloopavond is allereerst bedoeld voor de omwonenden van de Sommelsdijkse Havendijk en betrokkenen bij de opvang. Ook woningzoekenden, huurders van Oost West Wonen en andere geïnteresseerden zijn welkom om binnen te lopen, te zien wat het plan nu precies inhoudt en hun vragen aan de betrokken partijen te stellen. U hoeft zich voor deze avond niet aan te melden, u bent van harte welkom! 

Een sfeerbeeld van hoe de buurt eruit komt te zien 
We zitten momenteel nog in de beginfase van het project. We vragen daarom om uw begrip voor het feit dat nog niet alles helemaal duidelijk is. We kunnen ons goed voorstellen dat u benieuwd bent hoe de tijdelijke buurt er mogelijk uit komt te zien. Een sfeerbeeld van het plan en om wat voor woningen het gaat, voegen we daarom hieronder toe. Het gaat echt om een sfeerbeeld, we zijn nog bezig met de gedetailleerde uitwerking.  

 

Hoe blijft u op de hoogte? 

Op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee is een pagina aangemaakt waar we belangrijke updates en ontwikkelingen rondom het project zullen delen. U blijft op de hoogte via deze pagina: www.goeree-overflakkee.nl/flexwoningen. Hier vindt u ook de antwoorden op veelgestelde vragen. We kunnen ons voorstellen dat er bij u als woningzoekende of huurder van Oost West Wonen ook vragen leven over dit project. Een aantal van de vragen lichten we daarom hieronder toe: 

Vragen & antwoorden

Zijn de woningen ook geschikt voor andere doelgroepen? 
Ja, de woningen zijn zeker ook geschikt voor andere doelgroepen. Het zijn flexwoningen, maar ze doen qua uitstraling en gebruik niet onder voor een reguliere woning. Het gaat om drie soorten woningen, met maximaal twee woonlagen. We kunnen het verloop van de situatie in Oekraïne niet voorspellen, maar de verwachting is dat er na enkele jaren ruimte komt voor andere doelgroepen, bijvoorbeeld mensen die met spoed een woning nodig hebben. 

Hoe beïnvloedt dit mijn kans op een huurwoning? 
De Oekraïense vluchtelingen maken geen gebruik van onze reguliere huurwoningvoorraad. Daardoor is het momenteel zo dat de kans op een huurwoning niet kleiner of groter wordt. Op termijn is de verwachting dat we door dit project de druk op de woningmarkt kunnen verminderen, ook door de woningen beschikbaar te maken voor andere woningzoekenden.  

Waarom kan het voor deze groep wel zo snel en lukt het mij als woningzoekende niet om een woning te krijgen?  
Dit gaat om een groep vluchtelingen waar we ons verantwoordelijk voor voelen en waar acuut een oplossing voor nodig is. We zijn als gemeente en Oost West Wonen blij dat we dit pilotproject kunnen uitvoeren, omdat het snel een oplossing biedt voor deze groep.  

Daarnaast biedt het op de langere termijn mogelijk ook een oplossing voor de woningnood onder andere doelgroepen. Het gaat om ‘doorstroomwoningen’, de verwachting is dat de Oekraïense vluchtelingen na een paar jaar doorstromen naar een reguliere huur- of koopwoning of terugkeren naar hun thuisland.   

Daarmee is het probleem voor een woningzoekende nu niet opgelost. We kunnen ons voorstellen dat het oneerlijk lijkt en voelt. Voor de gemeente en Oost West Wonen heeft de woningcrisis onze prioriteit, al zijn de mogelijkheden beperkt. U kunt ervan op aan dat we ons ook inzetten voor andere mensen die met spoed een woning nodig hebben. We zien deze pilot als een kans en een mogelijkheid om ervaring op te doen voor mogelijke vervolgprojecten. 

 

Deel deze pagina