Geen objecten gevonden

Een duurzaam gebouwde omgeving op Goeree-Overflakkee

Publicatiedatum: 25-10-2021

We staan voor een grote opgave om de wereld leefbaar te houden. Daarin hebben we allemaal een rol, zowel in ons persoonlijke als in ons professionele handelen. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor woningcorporatie Oost West Wonen, in het streven naar een duurzaam gebouwde omgeving. Om dat te kunnen realiseren is samenwerking nodig. Daarom is er de afgelopen weken met een groot aantal stakeholders gesproken over de gewenste aanpak en prioritering.

Bewustwording, energietransitie, warmtetransitie, circulaire economie en klimaatadaptie. Deze vijf thema’s uit het duurzaamheidsbeleid stonden centraal in de gesprekken met ledenraad, raad van commissarissen, huurdersvereniging, beleidsmedewerkers en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Duurzaam gebouwde omgeving
Voordat de stakeholders met elkaar over deze onderwerpen in gesprek gingen, gaf beleidsmedewerker Eric Droogendijk de aanwezigen een toelichting op de duurzaamheidsplannen van Oost West Wonen. “Binnen de financiële mogelijkheden die Oost West Wonen heeft en in balans met onder andere de taakvelden betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, willen we werken aan een duurzame gebouwde omgeving. Die duurzame gebouwde omgeving is op termijn aardgasloos, circulair en klimaatbestendig. Een goede samenwerking slaagt alleen als iedereen begrijpt waarom deze transitie nodig is. Daarom willen we extra inzetten op kennis delen en bewustwording naar onze huurders en samenwerkpartners.”

Samenwerking
In veel gesprekken kwam het belang van gezamenlijk optrekken terug. Wethouder Tea Both was aanwezig bij een van de bijeenkomsten en deelt deze zienswijze: “Het is van groot belang dat in de verduurzaming van de woningen op Goeree-Overflakkee alle betrokkenen elkaar weten te vinden en gezamenlijk optrekken. In de stakeholdersbijeenkomst van Oost West Wonen was die gezamenlijke aanpak goed zichtbaar”, aldus de wethouder met onder andere de aandachtsgebieden innovatie, duurzaamheid en energiebeleid in de portefeuille.

Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee
Een databank voor grondstoffen. Verduurzamen leuk maken. Inzichtelijk maken van het eigen gebruik. Minder parkeerplaatsen en meer groen. Een willekeurige greep uit de ideeën die tijdens de brainstormsessies genoemd werden. “We zijn alle betrokkenen dankbaar voor hun waardevolle input. De opgehaalde informatie zullen we gebruiken om ons duurzaamheidsbeleid verder uit te gaan werken. Dit willen we zo breed mogelijk uitvoeren. Participatie staat daarbij centraal, om zo gezamenlijk een klimaatkrachtig Goeree Overflakkee te realiseren”, zo legt Eric Droogendijk uit wat Oost West Wonen de komende periode gaat doen met de uitkomsten van de gesprekken.

Deel deze pagina