Geen objecten gevonden

Gastgezinnen voor vleermuiskasten gezocht!

Publicatiedatum: 19-10-2020

Op het terrein waar nu nog het voormalige gemeentehuís van Oude-Tonge staat, is Oost West Wonen voornemens appartementen voor senioren te realiseren. Hiervoor moet het huidige gebouw worden gesloopt. In een deel van dit gebouw zijn verblijfplaatsen voor vleermuizen aangetroffen. Vleermuizen zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Om de vleermuizen te behouden in
het gebied wíllen we verblijfplaatsen voor deze dieren plaatsen. Zodra er nieuwe bebouwing ís gerealiseerd, kunnen de vleermuizen daar weer hun intrek nemen. De tijdelijke verblijfplaatsen zijn speciale vleermuiskasten die vanaf oktober/november 2020 tot ongeveer 3 maanden na realisatie van het nieuwe gebouw voor de vleermuizen kunnen dienen als behuizing. Dit is dus een periode van ongeveer 2 à 3 jaar. Wij zoeken naar locaties voor deze tijdelijke verblijfplaatsen. Recent heeft overleg plaatsgevonden met de dorpsraad en als mogelijke locatie denken wij aan de gevels van omliggende woningen van het terrein van het voormalige gemeentehuis. Wij zijn op zoek naar gastgezinnen: omwonenden die bereid zijn om tijdelijk - maar wel voor een periode van ongeveer 2 à 3 jaar - één of meerdere vleermuiskast(en) aan hun gevel te bevestigen.

Waarom bescherming voor vleermuizen?
Vleermuizen zíjn erg nuttige dieren. Ze eten veel insecten die mogelijk voor overlast zorgen zoals muggen en motten (een enkele vleermuis kan tot wel 3.000 insecten per avond eten!). Vleermuizen
zijn beschermd omdat ze erg kwetsbaar zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. Voor het verwijderen van een verblijfplaats moet daarom door de provincie ontheffing worden verleend. Een kraamverblijfplaats is van groot belang voor een lokale populatíe.

Wat kunt u doen?
Wij zijn op zoek naar gevels waar wij kasten voor vleermuizen mogen plaatsen. De kast zelf en het plaatsen hiervan wordt bekostigd door Oost West Wonen. Het gaat om 12 kasten in totaal. 
De (4) vleermuiskraamkasten zijn 51 cm breed, 79 cm hoog en 16 cm diep.
De (8) gewone vleermuiskasten zijn 38 cm breed, 50 cm hoog en 7 cm diep.

De kast hangt en dan?
Nadat de vleermuiskasten zijn opgehangen, hopen wij natuurlijk dat de vleermuizen ze gaan gebruiken. Een veel gestelde, begrijpelijke, vraag is: ondervinden we geen overlast van de vleermuizen?Vleermuizen maken geen (door mensen hoorbaar) geluid. Vleermuizen laten wel, net als vogels, ontlasting vallen. Onder vleermuiskasten kunnen soms kleine uitwerpselen komen te liggen. Bíj vleermuizen is dit echter heel erg klein en de uitwerpselen verkruimelen snel. De kasten worden niet boven ramen of deuren geplaatst. De vleermuiskast vraagt geen onderhoud van u, het is voor vleermuizen niet nodig een schone kast te hebben.

Vleermuizen zijn niet gevaarlijk
Nederlandse vleermuizen hebben geen Covid-19. De gewone dwergvleermuís (waar het in Oude-Tonge om gaat) heeft ook geen hondsdolheid (rabiës), hoewel het vastpakken van vleermuizen veiligheidshalve altijd wordt afgeraden.

Wanneer wordt de kast weer verwijderd?
Ongeveer 3 maanden na de realisatie van de nieuwe bebouwing zullen de vleermuizen daar weer hun intrek nemen. De vleermuiskasten worden dan weer door Oost West Wonen verwijderd en de
gaten die geboord zijn in de gevel (dit zijn maximaal 3 gaten per kast) om de kasten op te hangen worden door Oost West Wonen hersteld.

Samengevat
Door de aanwezigheid van de vleermuizen in een deel van het voormalige gemeentehuis van Oude-Tonge kan nu geen vergunning voor sloop worden afgegeven. Vanwege de voortgang van het project
in Oude-Tonge is het van groot belang dat er op korte termijn vleermuiskasten in de nabije omgeving geplaatst kunnen worden zodat de vleermuizen kunnen 'verhuizen'. Daarom doen wij, in samenspraak met de dorpsraad een dringende oproep aan de omwonenden: Wilt u zich aanmelden als gastgezin voor een vleermuizenfamilie? U levert daarmee een zeer belangrijke bijdrage aan het kunnen realiseren van seníorenappartementen in Oude-Tonge! De dorpsraad van Oude-Tonge is op de hoogte gebracht van de inhoud van deze brief en zal op haar website www.dorpsraadoudetonge.nl en via Facebook ook aandacht besteden aan het belang van de vleermuiskasten voor de voortgang van het project.

Heeft u nog vragen? Behoefte aan nadere informatie? Of wilt u zich meteen al aanmelden? We horen heel graag van u! Onze contactgegevens: andresmits@oostwestwonen.nl en malinchanipius@oostwestwonen.nl of telefonisch via 0187-221100.

Deel deze pagina