Geen objecten gevonden

Inwoners Goeree-Overflakkee geven gemiddeld een 7,4 voor leefbaarheid

Publicatiedatum: 29-12-2021

De inwoners van Goeree-Overflakkee geven de leefbaarheid in hun dorp gemiddeld een 7,4. Dit blijkt uit het leefbaarheidsonderzoek dat in opdracht van gemeente Goeree-Overflakkee en woningcorporatie Oost West Wonen in het late voorjaar van 2021 is uitgevoerd.

Inwoners zijn vooral blij met de kwaliteit van hun woning en geven aan zich thuis te voelen in hun dorp. Wel zien ze parkeren, overlast van hondenpoep, onkruidbestrijding van de verharde weg en de aanwezigheid van voorzieningen zoals winkels als belangrijke aandachtspunten. De inwoners van Goeree-Overflakkee voelen zich over het algemeen veilig in hun buurt. Het veiligheidsgevoel kreeg met een 8,4 een van de hoogste waarderingen in het onderzoek.

Het leefbaarheidsonderzoek werd dit jaar voor het eerst uitgevoerd. Bijna 4.200 van de 19.000 benaderde huishoudens hebben de vragenlijst ingevuld. Zij hebben een beoordeling gegeven op zes leefbaarheidsthema’s die betrekking op de leefbaarheid in de eigen wijk: de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, veiligheid, overlast en het totaaloordeel en de ontwikkeling van de eigen wijk.

Voor twintig inwoners kreeg het leefbaarheidsonderzoek een feestelijk tintje. Via een loting selecteerde onderzoeksbureau Rigo hen uit alle deelnemers en zo kregen ze een leuke blijk van waardering voor hun deelname.

Plan van aanpak
Elk dorp op Goeree-Overflakkee heeft een eigen identiteit. Met de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek bekijken Oost West wonen en de gemeente hoe ze in elke kern gericht aan de slag kunnen om de leefbaarheid te verbeteren. Daarbij is er extra en met prioriteit aandacht voor de dorpen waar de leefbaarheid het meest onder druk staat. Zo wordt er met elkaar gewerkt aan een leefbaar en veilig Goeree-Overflakkee.

Samenwerking
Peter Klink (Oost West Wonen) is erg blij met de resultaten van het onderzoek: ‘We hebben nu een goed beeld van de leefbaarheid op het eiland en de waardering van de wijken. Uiteraard gaan we de wijken in en onderzoeken we wat er speelt in de buurt en wat er beter kan. Dat doen we samen met de gemeente, partners én inwoners. Zo maken we verbinding en werken we echt samen aan de leefbaarheid.’

Wethouder Berend Jan Bruggeman vindt de kwaliteit van de leefomgeving erg belangrijk. “Sterker nog, het is één van de belangrijkste zaken waar we als gemeente aan werken. Het is fijn om te horen dat de meeste inwoners van Goeree-Overzicht zich hier thuis voelen en tevreden zijn met hun woning en leefomgeving. Het kan natuurlijk altijd beter. Samen met de woningcorporatie gaan we kijken wat er nodig is om de leerbaarheid op ons eiland nog beter te maken en hoe we dit concreet aan gaan pakken.”

Evalueren
Aan de hand van deze resultaten gaan de gemeente en Oost West Wonen aan de slag. Het uitgevoerde onderzoek is een zogenaamde nulmeting. Over een aantal jaren wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Op basis van deze uitkomsten wordt geëvalueerd of genomen maatregelen effect hebben gehad op het verbeteren van de leefbaarheid.

Deel deze pagina