Geen objecten gevonden

Oost West Wonen en DELTA Fiber Netwerk tekenen overeenkomst om 582 huurwoningen aan te sluiten op glasvezel

Publicatiedatum: 19-10-2020

 

Voor de zomer kondigde DELTA Fiber Netwerk aan glasvezel aan te leggen in het buitengebied van Goeree-Overflakkee en de kernen Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet. Dinsdag 13 oktober ondertekenden Kees van Dam, manager vastgoed bij Oost West Wonen en Michiel Admiraal, directielid DELTA Fiber Netwerk, een overeenkomst waarbij 582 huurwoningen van Oost West Wonen aangesloten worden op het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber Netwerk. Dit glasvezelnetwerk wordt op dit moment aangelegd op Goeree-Overflakkee door aannemer VolkerWessels Telecom in samenwerking met Selecta Infratechniek.

Snel en toekomstbestendig internet voor Goeree-Overflakkee is in deze tijd een must

Kees van Dam van Oost West Wonen: ”Als corporatie zijn wij blij dat glasvezel naar Goeree-Overflakkee komt. Niet alleen voor de huurders van Oost West wonen maar voor de hele regio. Zeker in een tijd waarin thuis werken en online les steeds gewoner wordt. In deze Coronaperiode blijkt maar weer dat hoe belangrijk snel en stabiel internet is Maar ik denk natuurlijk ook aan toepassingen zoals domotica en zorggerelateerde mogelijkheden. Met dit project werken gemeente, woningcorporatie en DELTA Fiber Netwerk samen aan een toekomstgericht en toekomstbestendig Goeree-Overflakkee.”

Een mooie samenwerking tussen gemeente, Oost West Wonen en DELTA Fiber Netwerk  

Michiel Admiraal, directeur van DELTA Fiber Netwerk: “Een mooie samenwerking tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, Oost West Wonen en DELTA Fiber Netwerk heeft ervoor gezorgd dat we vandaag de overeenkomst tekenen en dat alle 582 huurwoningen aangesloten worden op het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber Netwerk. Door deze overeenkomst krijgen huurders de mogelijkheid om zonder extra aansluitkosten gebruik te maken van glasvezel en daarmee snel en stabiel internet, iets wat in deze tijd zeer belangrijk is. Oost West Wonen heeft in het voortraject al een grote rol gespeeld om glasvezel voor Goeree-Overflakkee mogelijk te maken en geeft daar op deze manier een concrete invulling aan. Vorige maand ging de eerste schop in de grond en zijn we gestart met de aanleg.” 

Huurders betalen geen aansluitkosten

Aannemer VolkerWessels Telecom legt het glasvezelnetwerk aan in samenwerking met Selecta Infratechniek. De betreffende woningen van Oost West Wonen worden gratis aangesloten op het glasvezelnetwerk. Pas op het moment dat zij daadwerkelijk een abonnement afsluiten bij een telecomaanbieder en gebruik gaan maken van glasvezel, betalen zij abonnementskosten. Selecta Infratechniek gaat binnenkort bij alle huurders langs om te bepalen waar in de woning de glasvezelaansluiting komt Uiteraard werken alleen monteurs die fit en gezond zijn en houden we ons tijdens de werkzaamheden aan de richtlijnen van het RIVM.

Het beoogde deelnemingspercentage is behaald

Tijdens de glasvezelcampagne op Goeree-Overflakkee was het percentage abonnementen als voorwaarde voor aanleg, nog niet behaald. Door de garantstelling van Franzen Landbouw, Comgoed B.V. en TTW Systeem B.V werd de zekerheid gegeven dat de aanleg van glasvezel al eerder kon starten. Wel was het van groot belang dat het deelnamepercentage zou doorgroeien. DELTA Fiber Netwerk heeft met de ondersteuning van Franzen Landbouw, Comgoed B.V., de gemeente Goeree-Overflakkee, Woningcorporatie Oost West Wonen, Rabobank, Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO) en LTO de nodige inspanningen verricht om nog zoveel mogelijk inwoners over de streep te trekken en te kiezen voor het netwerk van de toekomst. De enorme inzet van bovengenoemde partijen en de extra glasvezelcampagne deze zomer vanuit DELTA Fiber Netwerk hebben er nu toe geleid dat het beoogde deelnamepercentage is behaald. DELTA Fiber Netwerk is  enorm blij en trots dat dit is gelukt. Complimenten voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

Bewoners kunnen zich alsnog aanmelden

Bewoners kunnen zich nog aanmelden voor glasvezel. Doe de postcodecheck op gavoorglasvezel.nl voor het aanbod. Aanmelden kan door een abonnement af te sluiten bij één van de zes dienstaanbieders: Caiway, CBizz, Delta, Helden van Nu, Kliksafe of Online.nl.

 

Deel deze pagina