Geen objecten gevonden

Oost West Wonen ondertekent intentieovereenkomst Stad Aardgasvrij

Publicatiedatum: 21-07-2020

Samen met acht andere partijen zette Oost West Wonen een handtekening onder de samenwerking aan de realisering van Stad Aardgasvrij – Hydrogen City. De partijen gaan de komende periode samen onderzoeken of Stad aan ‘t Haringvliet de overstap kan maken van aardgas naar groene waterstof. Belangrijke voorwaarde is wel dat waterstof voor de inwoners niet duurder zal zijn dan aardgas. De intentieovereenkomst is ondertekend door Coöperatie Deltawind, Eneco Solar Bio&Hydro, NV Nederlandse Gasunie, Greenpoint Group, Hygro, Provincie Zuid-Holland, Stedin Netbeheer, de gemeente Goeree-Overflakkee en Oost West Wonen. Tijdens een feestelijk moment is de ondertekende intentieovereenkomst aangeboden aan inwoners van Stad aan ’t Haringvliet.

Betrokken inwoners

Stad Aardgasvrij is een initiatief van inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet. Een groep van vijftien zeer betrokken inwoners zijn in de afgelopen tijd aan de slag gegaan met de vragen die leven over groene waterstof. Wat betekent bijvoorbeeld de overstap voor de aanschaf van een andere ketel? Hoe zit het met de overstap naar een andere energieleverancier, kosten, veiligheid en de noodzaak tot het verduurzamen van woningen? Dat zijn vragen die de partijen de komende periode met elkaar willen beantwoorden. Als het project haalbaar blijkt, worden er ook concrete afspraken gemaakt over de daadwerkelijke realisering.

Samenwerking

Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt een grote stap gezet in de groei naar een stevige projectorganisatie van het project Stad Aardgasvrij. Elke partij heeft zijn eigen rol in de komende onderzoeksperiode. Zo onderzoekt netbeheerder Stedin bijvoorbeeld of het bestaande gasnet ingezet kan worden voor de toepassing van waterstof en hoe alles veilig – zonder compromissen – gerealiseerd kan worden. Deltawind kijkt naar de mogelijkheid van het inzetten van een waterstofturbine, een bestaande windmolen die waterstof produceert. Wij richten ons op de opties voor het verduurzamen van onze woningen in Stad aan 't Hagingvliet. Op deze wijze vullen partijen elkaar goed aan in de samenwerking.

Lokale groene waterstof productie is op Goeree-Overflakkee haalbaar omdat op het eiland meer elektriciteit wordt geproduceerd dan verbruikt. Daarnaast wordt er door een samenwerkingsverband Deltawind, Eneco en HYGRO gekeken naar de inzet van een waterstofwindturbine die zeer effectief waterstof produceert. Voor de leveringszekerheid wordt vanuit een tweede locatie door de Greenpoint Group waterstof geproduceerd op het energypark. Gasunie, Stedin en de producenten werken samen aan het concretiseren van een basisontwerp dat is uitgewerkt bij het indienen van de aanvraag voor het Programma Aardgasvrije wijken. De provincie ondersteunt via het H2GO dit project in samenhang met andere waterstofprojecten op Goeree-Overflakkee.

Draagvlak

Voor de gemeente Goeree-Overflakkee is draagvlak onder de inwoners cruciaal. “Alles valt of staat met de betrokkenheid van inwoners”, zo benadrukt wethouder duurzaamheid Tea Both-Verhoeven. “Het is mooi om dit initiatief in een behoorlijk snel tempo zich te zien ontwikkelen. We zien dat veel inwoners zich erachter scharen, meewerken en meedenken. Er is nog veel werk te verrichten, maar tegelijkertijd worden er ook mooie – én grote – stappen vooruit gezet.”Deel deze pagina