Geen objecten gevonden

Prestatieafspraken: samenwerken aan thuis op Goeree-Overflakkee

Publicatiedatum: 21-12-2021

De gemeente Goeree-Overflakkee, woningcorporatie Oost West Wonen en de huurdersverenigingen hebben begin december de prestatieafspraken voor de uitvoering van het woonbeleid voor de periode 2022-2026 ondertekend. Mede door de grote uitdagingen op de woningmarkt is er voor het eerst gewerkt aan langdurige prestatieafspraken. Om deze afspraken verder vorm te geven, wordt een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek worden de behoeften van inwoners in beeld gebracht. Meer weten? Klik hier om de prestatieafspraken te bekijken.

De gemeente vindt het belangrijk om de woonbehoefte continu in kaart te brengen. Het doel daarvan is om op Goeree-Overflakkee een woningaanbod te realiseren dat aansluit op de vraag. Wethouder Daan Markwat is blij dat de woningcorporatie, de huurderverenigingen en de gemeente de komende jaren nog intensiever samen gaan werken op dit thema. “Samen gaan we de uitkomsten van het woningmarktonderzoek gebruiken om goede afspraken te maken. En dat is belangrijk. Een woning is immers naast een fysieke plek ook een gevoel. Mensen moeten zich er thuis voelen en een fijn bestaan op kunnen bouwen.”

Thema’s
Voor 2022 zijn er afspraken gemaakt over vier woonthema’s: aantrekkelijkheid, duurzaamheid, sociale leefbaarheid en sociale gezondheid. Er moeten voldoende betaalbare en beschikbare woningen zijn. Dat is geen eenvoudige opgave. Partijen zetten zich in om de plancapaciteit voor sociale woningbouw te verhogen. Vanuit duurzaamheid wordt er gestreefd naar geheel duurzame wijken in 2050. Daarbij wordt er ingezet op energietransitie en het stimuleren van bewustwording.

Het in 2021 gehouden leefbaarheidsonderzoek leidt in het komend jaar tot een aantal activiteiten. Doel daarvan is gericht te gaan werken aan leefbaarheidszaken die bewoners uit de wijken zelf aangeven. Vanuit sociale gezondheid ligt de focus op het faciliteren dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In hun vertrouwde sociale omgeving, in een passende woning en met de benodigde ondersteuning en zorg dichtbij.

Rol huurdersverenigingen
Goeree-Overflakkee telt 2 huurdersverenigingen. Cees Grinwis is voorzitter van Huurdersvereniging Goedereede: “De rol van de Huurdersvereniging is in de loop der jaren aan veel veranderingen onderhevig geweest. Dit betekent dat we op veel beleidszaken die de corporatie aangaan overleg hebben en advies of instemming geven. Vanzelfsprekend zal het belang van de huurder bij beide verenigingen altijd voorop staan.” Collega-voorzitter Maarten van der Klooster (Huurdersvereniging Goeree-Overflakkee) vult aan: “Vanaf 2015 hebben we de eerste prestatieafspraken opgesteld. We gaan langzaam de goede richting op. Het ziet er hoopvol uit, maar praten en doen zijn twee verschillende dingen. Maar de inzet is er, dus komt er resultaat. Dit zullen we uiteraard nauwgezet blijven volgen.”

Samen is beter
Gemeente, corporatie en huurdersverenigingen hebben nauw samengewerkt bij de totstandkoming van de afspraken. “Alleen als we zaken samen oppakken komen we echt verder. Samenwerking staat bij veel van de activiteiten van het komende jaar centraal: bij het geplande woononderzoek, maar ook op het gebied van sociale gezondheid (Paulina.nu) en duurzaamheid (Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee). Een ieder heeft daarin zijn of haar verantwoordelijkheid. We slaan de handen inéén om wonen op Goeree-Overflakkee nu en in de toekomst te waarborgen. We verheugen ons op een intensievere samenwerking, afstemming en realisatie van plannen”, zo benadrukt Oost West Wonen directeur-bestuurder Marleen van de Kamp de kracht van partnerschap.

Deel deze pagina