Geen objecten gevonden

Prestatieafspraken woonambitie 2021

Publicatiedatum: 18-12-2020

De gemeente Goeree-Overflakkee, woningcorporatie Oost West Wonen en vertegenwoordigers van de huurdersverenigingen hebben hun handtekening gezet onder de jaarlijkse prestatieafspraken. In de afspraken staat de gezamenlijke woonambitie voor 2021 verwoord.  

Samen met de gemeente is Oost West Wonen verantwoordelijk voor het volkshuisvestelijke beleid op het eiland. Elk jaar worden hiervoor afspraken gemaakt met de verschillende partijen. In deze zogeheten prestatieafspraken staat bijvoorbeeld dat Oost West Wonen ervoor zorgt dat 80 procent van hun woningvoorraad in de categorie betaalbare huur valt. Bovendien is het uitgangspunt dat in die categorie ook de nieuwe woningen worden gebouwd. Daarnaast is er aandacht voor de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Bij ontwikkellocaties met meer dan 25 woningen biedt de gemeente daarnaast minimaal 20 procent van de te bouwen woningen aan de woningcorporatie aan voor sociale woningbouw. Voor komend jaar staat er ook een grootschalig leefbaarheidsonderzoek op het programma.  

Aantrekkelijk en toekomstbestendig Goeree-Overflakkee
Wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee: “Het is hier goed wonen en we willen dat dit ook zo blijft. Dat vraagt bijvoorbeeld ook dat we goed kijken naar de leefbaarheid, maar ook dat we nadenken over ontwikkelingen als de relatief sterke vergrijzing en de toename van éénpersoonshuishoudens. Door hier met elkaar goede afspraken over te maken bouwen we samen aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig Goeree-Overflakkee.”  

De directeur-bestuurder van Oost West Wonen, Marleen van de Kamp, sluit zich aan bij de woorden van de wethouder. “Bij deze opgave is het belangrijk dat alle partijen betrokken zijn en hun bijdrage leveren aan de afspraken. En natuurlijk dat de afspraken concreet en werkbaar zijn. Dat is goed gelukt dit jaar.”

Ook de Huurdersvereniging Goeree-Overflakkee en Huurdersvereniging Goedereede zien hun speerpunten terug in de prestatieafspraken. Bijvoorbeeld de betaalbaarheid van woningen en leefbaarheid in de wijken. 

Evaluatie
Ieder jaar wordt besproken in hoeverre de gemeente, Oost West Wonen en Huurdersverenigingen Goeree-Overflakkee en Goedereede de afspraken zijn nagekomen. Samen worden dan ook weer afspraken gemaakt voor het volgende jaar. 

Meer lezen over de prestatieafspraken voor 2021? Klik hier. 

Deel deze pagina