Geen objecten gevonden

Stop de verhuurdersheffing

Publicatiedatum: 28-05-2021

Oost West Wonen betaalt jaarlijks 6 miljoen verhuurderheffing aan de belastingdienst. Geld wat wij veel liever investeren in nieuwe woningen en verduurzamen van bestaande woningen. Wethouder Daan Markwat (wonen) van gemeente Goeree-Overflakkee en directeur-bestuurder Marleen van de Kamp van Oost West Wonen schreven samen een oproep aan de informateur MariĆ«tte Hamer om de verhuurdersheffing af te schaffen. Lees de brief onder dit bericht.

#wonendoenwesamen #verhuurdersheffing #stopde verhuurdersheffing #laatwoningcorporatieshunwerkdoen

Geachte mevrouw Hamer,

In de gemeente Goeree-Overflakkee is sprake van een grote woningbehoefte. Samen met de woningcorporatie Oost West Wonen doen we ons uiterste best om voldoende aanbod te realiseren, passend bij de vraag van de verschillende doelgroepen. Jongeren en ouderen, alleenstaanden en gezinnen, Nederlanders en nieuwkomers, starters en doorstromers, daklozen en spoedzoekers. Wij vinden dat iedereen in Nederland in een huis moet kunnen wonen waarin hij of zij zich thuis voelt.

Voor woningcorporatie Oost West Wonen liggen de plannen klaar om de aankomende jaren bijna 1000 nieuwe woningen te bouwen! En we werken hard aan het duurzamer maken van bestaande woningen. Bij renovaties verbeteren en verduurzamen we woningen tegelijkertijd. In totaal zal bijna een derde van het woningbezit verder verduurzaamd worden!

Op sommige plekken maken inwoners zich zorgen over de veiligheid en sfeer in hun wijk. Prettig wonen stopt niet bij de voordeur. Met onze Huurdersorganisaties, dorpsraden  en maatschappelijk werk nemen we initiatieven om bewoners met elkaar in contact te brengen. We zorgen voor begeleiding en toezicht om overlast en onveiligheid tegen te gaan.

Momenteel draagt Oost West Wonen op jaarbasis ongeveer 6 miljoen euro af aan verhuurdersheffing. Als dit bedrag kan worden besteed aan renovatie, nieuwbouw, verduurzaming, klimaatadaptatie en verbetering van de leefbaarheid, kunnen corporatie en gemeente gezamenlijk op een adequatere wijze voldoende en passend aanbod van woningen realiseren.

Daarom roepen wij de politieke partijen die een nieuw kabinet gaan vormen op de verhuurderheffing af te schaffen. Die was sowieso bedoeld als tijdelijke crisismaatregel. In de Actieagenda Wonen staat heel concreet wat woningcorporaties ervoor in de plaats kunnen doen. Dan kunnen ook wij, de gemeente Goeree Overflakkee en woningcorporatie Oost West Wonen,  meer doen voor bewoners en woningzoekenden. Help ons om onze opgaven waar te maken!

Daan Markwat                                                                       Marleen van de Kamp
Wethouder                                                                             bestuurder    

Deel deze pagina