Geen objecten gevonden

Visitatie: positieve energie en de kracht van samenwerking

Publicatiedatum: 27-12-2021

Uit het visitatierapport 2017-2020 (link) blijkt dat Oost West Wonen ruime voldoendes scoort. “Wij zijn aangenaam verrast door de positieve reacties van onze stakeholders. Voor ons een teken dat we de juiste weg zijn ingeslagen en dat Oost West Wonen als een gewaardeerde partner haar steentje bijdraagt aan de volkshuisvesting en breder aan de eilandelijke samenleving op Goeree-Overflakkee. De aandachtspunten en aanbevelingen zoals in het rapport verwoord zijn belangrijke aanknopingspunten om ons verder te ontwikkelen”, zegt directeur-bestuurder Marleen van de Kamp.

Bij de visitatie zijn de maatschappelijke prestaties van Oost West Wonen onderzocht. Het rapport geeft inzicht in hoe externe stakeholders, de gemeente Goeree-Overflakkee, de huurdersverenigingen en de zorg- en welzijnspartijen én interne stakeholders als de ledenraad en medewerkers tegen de relatief jonge organisatie aankijken. Interessant, want zo kunnen de cijfers van voor en na de fusie met elkaar worden vergeleken.

Positieve energie
Onderzoeksbureau Raeflex over het samenvoegen van de 4 woningcorporaties in 2019: “Door de fusie van de vier corporaties is er een krachtige en professionele organisatie ontstaan. Het is de commissie opgevallen dat de fusie breed gedragen wordt door huurders en belanghebbenden op het eiland. Ook in de organisatie en raad van commissarissen is een positieve energie merkbaar om zo de opgaven op het eiland op te pakken. Door de fusie is er een organisatie ontstaan met een betere positie, slagkracht en investeringsmogelijkheden dan voorheen.”

Terugkijkend op de fusie is het management van Oost West Wonen blij met de voordelen die dit met zich mee heeft gebracht: “Door het bundelen van de krachten is onze volkshuisvestelijke positie versterkt en zijn we slagvaardiger. Zo hopen we iedereen die een eigen plek zoekt op ons mooie eiland Goeree-Overflakkee daarin te kunnen voorzien.”

De governance, waaronder de betrokkenheid van de raad van commissarissen, is sterk verbeterd. Andere zaken die de onderzoekers met een plus waarderen: de basiskwaliteit van de woningen, betaalbaarheid en het aantal groene energie labels.

Samenwerking
Van de Kamp: “De rode draad in onze visie is samenwerking. Door samen te werken komen we verder, helpen we onze klanten beter, besparen we gemeenschapsgeld en ontstaan er sterkere initiatieven”. Zelfs in coronatijd heeft de corporatie haar stakeholders betrokken onder meer via een stakeholdersbijeenkomst over het ondernemingsplan en de portefeuillestrategie. Hiermee is een basis gelegd voor (verdere) samenwerking. Stakeholders waarderen de relatie, communicatie en invloed op het beleid.

Versterken driehoek
Uiteraard zijn er ook aandachtspunten. De bestaande samenwerkingen kunnen op sommige vlakken nog verder worden versterkt. De onderzoekers adviseren om de samenwerking met gemeente en huurdersverenigingen te verstevigen. Vanuit een versteviging van deze driehoek kan worden geprofiteerd in onder andere de samenwerking bij het realiseren van de prestatieafspraken.

Het realiseren van nieuwbouwwoningen werd als belangrijk aandachtspunt genoemd in de gesprekken met de stakeholders. Daarnaast is Oost West Wonen zich er terdege van bewust dat ze een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de woningnood. Ook vindt de visitatiecommissie dat Oost West Wonen aandacht moet hebben voor de zichtbaarheid binnen sociaal domein, de financiële situatie én de samenwerking met ledenraad en huurdersverenigingen.

Inzet medewerkers
Oost West Wonen telt een kleine 60 medewerkers. Als directeur-bestuurder is Marleen van de Kamp zich als geen ander bewust dat zij, samen met de huurders, de bouwstenen van de organisatie zijn:  “Hoe knap is het dat de organisatie, na fusie en tijdens corona, in staat is gebleken om een visitatie af te sluiten met deze cijfers. Dit is te danken aan de grote inzet van medewerkers die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor onze huurders vanuit een hoge mate van loyaliteit voor onze organisatie. We zien het als een uitdaging om de organisatie verder door te ontwikkelen en concrete stappen te zetten naar de doelen die we ons hebben voorgenomen.”

Deel deze pagina