Publicaties

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken
Lees voor

Visitatierapport 2021

Visitatierapport 2021 compressed
Lees voor
Visitatierapport 2021
Bestuurlijke reactie
Lees voor

Statuten

Statuten
Lees voor

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan 2021 - 2025
Lees voor

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling
Lees voor

Aedes Benchmark

Aedes benchmark
2021
Lees voor
Aedes benchmark
2022
Lees voor

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022 infographic
Lees voor
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021 infographic
Lees voor
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Ledenraad

Huishoudelijk reglement ledenraad
Lees voor

ANBI-formulier

ANBI-formulier
Lees voor

Huurdersmagazine Thuis Best

Huurdersmagazine #1 mei 2022
Huurdersmagazine #2 juni 2023

Integriteits- en gedragscode

Integriteits- en gedragscode
Lees voor

Bestuur en Raad van Commissarisen

Bestuursreglement
Lees voor
Governancecode woningcorporaties
Lees voor
Reglement Auditcommissie
Lees voor
Reglement Raad van Commissarisen
Lees voor
Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie
Lees voor
Rooster van aftreden Raad van Commissarissen
Lees voor
Visie op toezicht en bestuur
Lees voor

Leefbaarheidsonderzoek 2021

Leefbaarheidsonderzoek Goeree-Overflakkee 2021