Governance

De maatschappelijke taak van de woningcorporaties is te zorgen voor een goede woning in een leefbare buurt voor mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Een huis is één van de basisvoorwaarden om een volwaardig bestaan te kunnen opbouwen en deel te kunnen nemen aan de samenleving. Oost West Wonen werkt daar elke dag aan met veel inzet. Hoe wij dat doen en waar wij op aan te spreken zijn, is vastgelegd in de Governancecode woningcorporaties. Een onderdeel van deze code is dat wij een aantal documenten openbaar maken. 

Governancecode woningcorporaties

Bestuurs- en directiestatuut

Wenkend perspectief

Huishoudelijk reglement Ledenraad

Reglement selectie- en remuneratiecommissie

Rooster van aftreden RvC

Klokkenluidersregeling

Integriteits- en gedragscode

Prestatieafspraken 2021

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden