Klacht indienen

Oost West Wonen streeft naar een goede dienstverlening en tevredenheid van onze huurders. Als u niet tevreden bent dan horen wij dat graag en kunt u een klacht indienen. Komt u er met ons niet uit? Dan zijn er andere partijen waar u terecht kunt.

1. Ga het gesprek aan

Bespreek uw klacht of ongenoegen altijd eerst met de betrokken medewerker. Probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kunt u een officiële klacht indienen.

2. Dien een officiële klacht in

Klik op onderstaande knop om een officiële klacht in te dienen

Klacht indienen

De manager van de betreffende afdeling streeft ernaar de klacht binnen twee weken af te handelen. Lukt dat niet, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd. Bent u niet tevreden met het antwoord of de oplossing? Leg dan uw klacht voor aan de onafhankelijke klachtencommissie.

3. Regionale klachtencommissie Zuid West

Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht en geeft daarover een advies aan Oost West Wonen. De klachtencommissie neemt klachten gratis in behandeling. Het is belangrijk dat u eerst de interne klachtenprocedure heeft doorlopen. Eerder kan de klachtencommissie uw klacht niet in behandeling nemen. Gebruik hiervoor het Klachtenformulier Regionale klachtencommissie Zuid West (PDF).

4. Huurcommissie of kantonrechter

Afhankelijk van de aard van uw klacht kunt u natuurlijk ook terecht bij de Huurcommissie of de Kantonrechter.

Regionale klachtencommissie Zuid West
Brochure Reglement Klachtenformulier