Toekomstbestendig leven op Goeree-Overflakkee

Sinds 2020 werken de lokale organisaties CuraMare, gemeente Goeree-Overflakkee, Oost West Wonen, Stichting ZIJN en Zorggroep Haringvliet samen vanuit de ambitie om Goeree-Overflakkee voor te bereiden op een verouderende maatschappij en om welzijn, wonen en zorg toekomstbestendig te maken. Daarbij worden ze ondersteund door netwerkorganisatie Paulina.nu.

In 2020 vond een uitgebreide data-analyse plaats van de cijfers op Goeree-Overflakkee. Dit was het vertrekpunt voor het vormgeven van een uitvoeringsagenda. Alle betrokkenen zijn nu aan de slag met de concrete acties die vanuit deze agenda naar voren kwamen. We richten ons hierbij op 4 thema’s:

  • Verbeteren van de ervaren kwaliteit van welzijn, wonen en zorg
  • Toegankelijke voorzieningen en goede besteding van middelen
  • Gezond en vitaal ouder worden
  • (Be)houden van voldoende beschikbare en tevreden professionals

De goede nieuwe tijd

De Goede Nieuwe Tijd is een bewustwordingscampagne opgezet door betrokken lokale organisaties die inwoners en andere organisaties wil betrekken bij deze toekomst. We roepen iedereen op Goeree-Overflakkee op om het gesprek aan te gaan. Stel jezelf vragen over je oude dag, bespreek dit met anderen en bedenk hoe je je wensen waar kunt maken. Samen maken we De Goede Nieuwe Tijd.

Kijk op www.degoedenieuwetijd.nl en doe ook mee!